Vi är proffs när det gäller ordning och reda i arbetsfordon

Värmare - Serviceinredningar - Kylbilar - Speciallösningar 

Uthyrning

2007 började Uppsala Karosseri bygga kylbilar, snart upptäckte man att behovet av en hyrbil i samband med service var efterfrågat. 2013 startades ett dotterbolag, UKAB Hyrbilar som i dag har 6 kylbilar i alla storlekar samt 4 husbilar.  
 

TransportKyla

Efterfrågan på kylbilar har ökat dom senast åren och med det även service av kylaggregat. 2016 startades ännu ett dotterbolag i nya stora lokaler där vi även kan ta emot tunga lastbilar.

 

Om vårt företag

Uppsala Karosseri startades 1970 och drivs i dag av
Bröderna Eklund. I början var verksamheten inriktade på bland annat serviceinredning, värmare och andra
tillbehör till arbetsfordon.

 

© Copyright Uppsala Karosseri